ELQ homepage

Wat gebeurt er als mijn rentevaste periode afloopt?
Na afloop van uw rentevaste periode wordt uw hypotheek omgezet naar een hypotheek met een variabele rente gebaseerd op euribor tarief, waarbij de oorspronkelijke individuele renteopslag gehandhaafd blijft.


Ik wil een gedeelte van mijn hypotheek aflossen. Welk extra bedrag mag ik per jaar kosteloos aflossen?
Extra aflossen is bij ELQ Hypotheken geen probleem. Jaarlijks kunt u tot een bepaald percentage van uw oorspronkelijke leningbedrag boetevrij aflossen. Bij de WelQom en de Quick hypotheek is dat percentage 10%. Echter, het beste is om contact met uw tussenpersoon op te nemen om door te laten rekenen of aflossen een goede optie is in uw situatie, hetgeen beoordeeld moet worden op basis van uw totale financiële plaatje.


Ik heb een Hypotheek bij ELQ met een variabele rente. Ik betaal elke maand een ander bedrag. Kan ik dit aanpassen naar een rentevaste periode zodat ik elke maand hetzelfde bedrag betaal?
Als u een variabele rente heeft, is het bij ELQ hypotheken niet mogelijk om na passering te kiezen voor een andere rentevariant. De enige mogelijkheid is dat u uw hypotheek oversluit bij een andere hypotheekverstrekker. Hier zijn echter wel voorwaarden aan verbonden. Als u wilt weten aan welke voorwaarden u moet voldoen en of het voor u financieel interessant is, kunt u het beste contact opnemen met uw hypotheekadviseur.


Wanneer wordt het maandbedrag van mijn rekening afgeschreven?
Het verschuldigde bedrag wordt afgeschreven op de op één na laatste werkdag van de maand.

 

Wat is de euribor?
Euribor is een samenvoeging van Euro Interbank Offered Rate. Euribor is het gemiddelde rente tarief waartegen 57 vooraanstaande Europese banken elkaar leningen in euro’s verstekken. Voor meer informatie verwijzen wij u naar: http://nl.euribor-rates.eu/wat-is-euribor

 
Wat is jullie rekeningnummer?
Ons IBAN nummer is NL63ABNA0463292766
Bank: ABN AMRO Bank
BIC: ABNANL2A

Tenaamstelling: Stichting ELQ Ontvangsten

Ik wil graag mijn hypotheek inlossen (verkoop/oversluiten); moet ik boete voor vervroegde aflossing betalen?
Na afloop van uw rentevaste periode kunt u in de meeste gevallen zonder boete uw hypotheek inlossen bij ELQ Hypotheken. U dient wel rekening te houden met één maand opzegtermijn tussen de aanvraag van de aflosnota door de notaris en het de daadwerkelijke overdracht. Mocht u tijdens uw rentevaste periode willen inlossen of oversluiten, adviseren wij u telefonisch contact met uw tussenpersoon op te nemen.

Waarom is mijn maandtermijn hoger dan jullie per brief hebben aangekondigd?
Wij zijn bij het afsluiten van de hypotheek met u overeengekomen dat wij maandelijks op de één na laatste werkdag van de maand de hypotheektermijn automatisch van uw rekening incasseren. Indien deze incasso niet lukt en de hypotheektermijn is niet voor de 1e dag van de nieuwe maand door ons ontvangen dan brengen wij een boete in rekening van 1% van het openstaande bedrag met een minimum van 15 euro. Let op: wij brengen een maand later de boete voor het niet tijdig betalen in rekening.


Verstrekt ELQ Hypotheken nog hypothecaire leningen?
Momenteel verstrekken wij geen nieuwe leningen. Mogelijk zal dit in de toekomst weer aan de orde zijn. Wij adviseren u hieromtrent de site elqhypotheken.nl in de gaten te houden.

 

Ik ben mijn jaaroverzicht kwijt en heb deze nodig voor mijn jaarlijkse aangifte bij de belastingdienst. Kan ik deze nogmaals bij jullie opvragen?
Mocht u het overzicht kwijt zijn, dan kunt u een kopie opvragen. Hiervoor kunt u contact opnemen met Adaxio, zij zijn bereikbaar op:
Telefoonnummer : 088 2056 425
Email: customerservice@elqservicing.nl


Mijn hypotheekakte staat op twee namen, kan dit gewijzigd worden naar één?
Om te bekijken of we de hypothecaire lening over zouden kunnen zetten op één naam of indien iemand in de plaats wenst te treden van uw ex-partner dient u bij ons een schriftelijk verzoek in. Hierin dient u de reden van het verzoek kenbaar te maken. Indien u gedurende de afgelopen twee jaar betalingsachterstanden heeft gehad is het niet zinvol om een verzoek in te dienen. Uw verzoek dient voorzien te zijn van een aantal stukken van beide leningnemers:
- Loonstroken (afgelopen drie maanden)
- Werkgeversverklaring
- Bankafschriften van de afgelopen 3 maanden
- Overzicht van overige leningen en schulden
Na ontvangst van deze gegevens zullen wij uw aanvraag in behandeling nemen.


Ik wil graag een verbouwing uitvoeren en heb hiervoor geld nodig, kan ik mijn bestaande hypotheek verhogen?
Nee, vanwege de slechte situatie op de kapitaalmarkt is het op dit moment helaas niet mogelijk nieuwe hypotheken te vertrekken of bestaande hypotheken te verhogen.


Hoe kan ik mijn rekeningnummer t.b.v. de automatische incasso wijzigen?

Voor het doorgeven van een nieuw rekeningnummer kunt u het machtigingsformulier voor het nieuwe rekeningnummer (IBAN) voor de afschrijving van het maandbedrag aanvragen via het e-mailadres customerservice@elqservicing.nl. Vermeld hierbij uw hypotheeknummer, naam en adres.

Mag ik mijn woning verhuren?
Verhuur van uw woning is niet mogelijk zonder toestemming van ELQ Hypotheken.
Onder bepaalde voorwaarden en afhankelijk van de situatie is verhuur mogelijk. Aan de hand van uw persoonlijke situatie zal ELQ Hypotheken uw verzoek tot verhuur beoordelen.


Mijn partner en ik zijn uit elkaar / gaan scheiden. Welke gevolgen heeft dit voor mijn hypotheek?
Aangezien het beëindigen van een relatie een ingrijpende gebeurtenis is in uw leven kan dit consequenties hebben. In dit geval adviseren wij u telefonisch contact met ons op te nemen zodat wij, indien nodig, samen met u naar een passende oplossing kunnen zoeken.

 

Ik heb ( brand ) schade aan het onderpand, wat gebeurt er nu?
Indien uw verzekeraar een schade uitkering wil gaan doen zal hij contact opnemen met ELQ. Via Adaxio zal er een schadedepot geopend worden, hierin zal de verzekeringsuitkering worden gestort. Uitbetaling van facturen voor het herstel van uw huis zullen vanuit dit depot betaald worden.

Ik heb een andere vraag. Met wie kan ik contact opnemen?
T: 088 - 205 64 20 (bereikbaar van 09.00 uur tot 17.00 uur)
Email : customerservice@elqservicing.nl